Full oversikt

Hvor mye du betaler kommer an på hvor stort regnskapet ditt er og hvor mye av jobben du ønsker å gjøre selv. Nesten alle våre kunder finner en fin balanse mellom hvor mye de gjør selv og hva de syns er greit å betale. Vi kan tilby fast pris til våre kunder om noen måneder etter oppstart.


TjenestePris (eks mva)
Regnskaps- og lønnsarbeid699,- / time

Rådgivning og bruk av faglig autorisert

1.250,-/time

Årsregnskap & ligningspapirer for AS

8.000,-*)
Ligningspapirer for ENK5.000,- (*)

*) Forutsetter ferdig avstemt per 31.12. For AS gjelder det for de som ikke er revisorpliktige og som ikke inngår i konsernstruktur.